Idaho Transportation Department Logo Idaho Transportation Department   Highway Info
Restrictions on US 20: Arco to Idaho Falls
US 20: Arco to Idaho Falls