Idaho Transportation Department Logo Idaho Transportation Department   Highway Info
Restrictions on US 95: New Meadows to Lewiston
US 95: New Meadows to Lewiston