Idaho Transportation Department Logo Idaho Transportation Department   Highway Info
Restrictions on US 20: Mountain Home to Arco
US 20: Mountain Home to Arco